بایگانی/آرشیو برچسب ها : نیستند

ایران تأسیسات هسته‌ای را به قدری عمیق می‌سازد که بمب‌های ایالات متحده احتمالاً قادر به نابودی آن نیستند: گزارش – فاکس نیوز

ایران به کار بر روی تأسیسات هسته‌ای ادامه می‌دهد که بسیار عمیق است، کارشناسان می‌ترسند تسلیحات کنوانسیون ایالات متحده به اندازه کافی قدرتمند نباشد که آنها را با حملات هوایی نابود کند. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

ایران تأسیسات هسته‌ای را به اندازه‌ای عمیق می‌سازد که بمب‌های ایالات متحده احتمالاً قادر به نابودی آن نیستند: گزارش – فاکس نیوز

ایران به کار بر روی تاسیسات هسته‌ای ادامه می‌دهد که به قدری عمیق است، کارشناسان می‌ترسند تسلیحات کنوانسیون ایالات متحده به اندازه کافی قدرتمند نباشد که آنها را با حملات هوایی نابود کند. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

وزیر امور خارجه انگلیس: آمریکا و انگلیس «همیشه موافق» نیستند، اما باید در برابر تسلیحات هسته‌ای روسیه و ایران متحد بمانند. – فاکس نیوز

بریتانیا و ایالات متحده تا حد زیادی در حمایت از اوکراین با یکدیگر همسو هستند، اما در موارد دیگری مانند اینکه آیا با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان تروریست رفتار کنند یا خیر، اختلاف نظر دارند. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

وزیر امور خارجه انگلیس: آمریکا و انگلیس همیشه موافق نیستند، اما باید در برابر تسلیحات هسته‌ای روسیه و ایران متحد بمانند. – فاکس نیوز

بریتانیا و ایالات متحده تا حد زیادی در حمایت از اوکراین با یکدیگر همسو هستند، اما در موارد دیگری مانند اینکه آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تروریستی بدانند یا خیر، اختلاف نظر دارند. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

وزیر امور خارجه انگلیس: آمریکا و انگلیس «همیشه موافق» نیستند، اما باید در برابر تسلیحات هسته‌ای روسیه و ایران متحد بمانند. – فاکس نیوز

بریتانیا و ایالات متحده تا حد زیادی در حمایت از اوکراین با یکدیگر همسو هستند، اما در موارد دیگری مانند اینکه آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تروریستی بدانند یا خیر، اختلاف نظر دارند. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

وزیر امور خارجه انگلیس: آمریکا و انگلیس همیشه موافق نیستند، اما باید در برابر تسلیحات هسته‌ای روسیه و ایران متحد بمانند. – فاکس نیوز

بریتانیا و ایالات متحده تا حد زیادی در حمایت از اوکراین با یکدیگر همسو هستند، اما در موارد دیگری مانند اینکه آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تروریستی بدانند یا خیر، اختلاف نظر دارند. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

وزیر امور خارجه انگلیس: آمریکا و انگلیس «همیشه موافق» نیستند، اما باید در برابر تسلیحات هسته‌ای روسیه و ایران متحد بمانند. – فاکس نیوز

بریتانیا و ایالات متحده تا حد زیادی در حمایت از اوکراین با یکدیگر همسو هستند، اما در موارد دیگری مانند اینکه آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تروریستی بدانند یا خیر، اختلاف نظر دارند. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

وزیر امور خارجه انگلیس: آمریکا و انگلیس همیشه موافق نیستند، اما باید در برابر تسلیحات هسته‌ای روسیه و ایران متحد بمانند. – فاکس نیوز

بریتانیا و ایالات متحده تا حد زیادی در حمایت از اوکراین با یکدیگر همسو هستند، اما در موارد دیگری مانند اینکه آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تروریستی بدانند یا خیر، اختلاف نظر دارند. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

وزیر امور خارجه انگلیس: آمریکا و انگلیس «همیشه موافق» نیستند، اما باید در برابر تسلیحات هسته‌ای روسیه و ایران متحد بمانند. – فاکس نیوز

بریتانیا و ایالات متحده تا حد زیادی در حمایت از اوکراین با یکدیگر همسو هستند، اما در موارد دیگری مانند اینکه آیا با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان تروریست رفتار کنند یا خیر، اختلاف نظر دارند. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »