بایگانی/آرشیو برچسب ها : تایمز

گزارش تحقیقی «فایننشیال تایمز»: سلطه اقتصادی آمریکا به تاریخ پیوسته است/ G7 نمیتواند جهان را اداره کند – خبرگزاری تسنیم

گروه G۷ باید بپذیرد که نمی تواند جهان را اداره کند. هژمونی آمریکا و سلطه اقتصادی این گروه اکنون به تاریخ پیوسته است. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

فایننشال تایمز: غول‌های نفتی غرب با وجود تحریم‌ها مشتری برق ایران شدند – خبرگزاری تسنیم

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز طی گزارشی با اشاره به مردد بودن غرب در اعمال تحریم ها علیه ایران نوشت: چندین شرکت غربی از جمله شل، بریتیش پترولیوم و اکسون موبیل برق مورد نیاز خود برای فعالیت در میادین نفتی عراق را از شبکه ملی ایران می‌گیرند. مشاهده کامل خبر در …

بیشتر بخوانید »

رای اتحادیه عرب به پذیرش مجدد سوریه، پایان دادن به تعلیق نزدیک به 12 ساله – نیویورک تایمز

کشور آماده بازگشت پیروزمندانه در این ماه در اجلاس بعدی لیگ است – شاید با نمایندگی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، رهبر سوریه که متهم به ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم خود است. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

رای اتحادیه عرب به پذیرش مجدد سوریه، پایان دادن به تعلیق نزدیک به 12 ساله – نیویورک تایمز

کشور برای بازگشت پیروزمندانه در این ماه در اجلاس بعدی لیگ آماده است – شاید با نمایندگی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، رهبر سوریه که متهم به ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم خود است. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

اتحادیه عرب به پذیرش مجدد سوریه رأی داد و به تعلیق نزدیک به 12 ساله پایان داد – نیویورک تایمز

کشور برای بازگشت پیروزمندانه در این ماه در اجلاس بعدی لیگ آماده است – شاید با نمایندگی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، رهبر سوریه که متهم به ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم خود است. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

رای اتحادیه عرب به پذیرش مجدد سوریه، پایان دادن به تعلیق نزدیک به 12 ساله – نیویورک تایمز

کشور آماده بازگشت پیروزمندانه در این ماه در اجلاس بعدی لیگ است – شاید با نمایندگی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، رهبر سوریه که متهم به ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم خود است. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

اتحادیه عرب به پذیرش مجدد سوریه رأی داد و به تعلیق نزدیک به 12 ساله پایان داد – نیویورک تایمز

کشور برای بازگشت پیروزمندانه در این ماه در اجلاس بعدی لیگ آماده است – شاید با نمایندگی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، رهبر سوریه که متهم به ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم خود است. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

رای اتحادیه عرب به پذیرش مجدد سوریه، پایان دادن به تعلیق نزدیک به 12 ساله – نیویورک تایمز

کشور آماده بازگشت پیروزمندانه در این ماه در اجلاس بعدی لیگ است – شاید با نمایندگی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، رهبر سوریه که متهم به ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم خود است. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

رای اتحادیه عرب به پذیرش مجدد سوریه، پایان دادن به تعلیق نزدیک به 12 ساله – نیویورک تایمز

کشور برای بازگشت پیروزمندانه در این ماه در اجلاس بعدی لیگ آماده است – شاید با نمایندگی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، رهبر سوریه که متهم به ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم خود است. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »

رای اتحادیه عرب به پذیرش مجدد سوریه، پایان دادن به تعلیق نزدیک به 12 ساله – نیویورک تایمز

کشور آماده بازگشت پیروزمندانه در این ماه در اجلاس بعدی لیگ است – شاید با نمایندگی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، رهبر سوریه که متهم به ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم خود است. مشاهده کامل خبر در اینجا

بیشتر بخوانید »