بایگانی/آرشیو برچسب ها : اولویتبندی

انجمن تجارت الکترونیک: «#اینترنت_طبقاتی» غیراخلاقی و غیرتخصصی است انجمن تجارت الکترونیک هرگونه دسته‌بندی و اولویت‌بندی برای دسترسی به #اینترنت مخالفت کرد و آن را موضوعی غیراخلاقی و غیرتخصصی دانست. بیشتر بخوانید:

🔺انجمن تجارت الکترونیک: «#اینترنت_طبقاتی» غیراخلاقی و غیرتخصصی است ▪️انجمن تجارت الکترونیک هرگونه دسته‌بندی و اولویت‌بندی برای دسترسی به #اینترنت مخالفت کرد و آن را موضوعی غیراخلاقی و غیرتخصصی دانست. ⬇️ بیشتر بخوانید: https://t.co/Z7B9OV3D4i منبع توییت by VOA Farsi صدای آمریکا

بیشتر بخوانید »

انجمن تجارت الکترونیک تهران: «اینترنت طبقاتی» غیراخلاقی و غیرتخصصی است این انجمن اعلام کرد که قویا با تعریف هرگونه اولویت‌بندی در دسترسی به اینترنت مخالف است و بر این باور است این طرح «مشکلی بر مشکلات پیشین اضافه می‌کند». پوشش زنده اعتراضات ایران:

انجمن تجارت الکترونیک تهران: «اینترنت طبقاتی» غیراخلاقی و غیرتخصصی است این انجمن اعلام کرد که قویا با تعریف هرگونه اولویت‌بندی در دسترسی به اینترنت مخالف است و بر این باور است این طرح «مشکلی بر مشکلات پیشین اضافه می‌کند». 🔗پوشش زنده اعتراضات ایران: https://t.co/E0U2HH6Z2h https://t.co/Bh7CyBuAVE منبع توییت by euronews فارسی

بیشتر بخوانید »